Mededeling naar aanleiding van veroordeling oud-leidinggevende

Tijdens het zomerkamp 2017 van Scoutinggroep Frans Naerebout vond een incident plaats waarbij drie waterscouts letsel hebben opgelopen. Politie en justitie hebben dit incident onderzocht en uit dit onderzoek bleek dat één leidinggevende verantwoordelijk kan worden gehouden voor dit incident. Deze verdachte leidinggevende is op 27 september 2018 voor de rechter gebracht. Omdat de door het Openbaar Ministerie bepleitte opzet niet bewezen werd geacht, werd de verdachte leidinggevende vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie heeft op basis van de uitspraak van de rechter besloten in hoger beroep te gaan.

Ondanks het feit dat de leidinggevende strafrechtelijk is vrijgesproken, gaf de rechter aan dat hij wel verwijtbaar heeft gehandeld. Na het incident in de zomer van 2017 heeft de groep de nodige maatregelen genomen, waarover rondom de zitting bij de rechtbank in Middelburg reeds het nodige is gecommuniceerd. De verdachte leidinggevende is na de rechtszaak geroyeerd als lid van Scouting Nederland en kan nooit meer terugkeren bij Scoutinggroep Frans Naerebout of een andere Scoutinggroep in Nederland.

Vandaag 5 november 2019 is de verdachte leidinggevende door het gerechtshof wel veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van iets meer dan 700 euro betalen aan één van de kinderen.

Voor alle betrokkenen en in het bijzonder de slachtoffers is het een verschrikkelijk incident. Wij betreuren het dat dit ooit heeft kunnen gebeuren. Onze Scoutinggroep is doorgegaan in goed overleg met de ouders. De bij het incident betrokken kinderen zijn momenteel nog steeds lid van onze vereniging. We zijn erg dankbaar voor het vertrouwen van de ouders in onze vrijwilligers.

Ruim twee jaar na dato is een eind gekomen aan een langlopend strafrechtelijk proces. Dit biedt ons de mogelijkheid om zonder het verleden te vergeten weer bezig te gaan met het heden en de toekomst. De Scoutinggroep Frans Naerebout wil niet op de voorgrond treden en is niet beschikbaar voor interviews.