Overdracht AED

Nadat Elmer constateerde dat Marvin onwel was geworden begonnen hij en Marcel direct met reanimeren. De Wilde Vaart en de rest van de leiding zorgde er intussen voor dat de ambulance de weg kon vinden en de scoutleden, die zoals gebruikelijk op zaterdagmiddag rondliepen, opgevangen werden.Voor iedereen was het een grote schrik, maar ieder handelde rustig en goed. Geweldig. Hoe het met Marvin zou gaan, was de eerste dagen nog spannend, maar op deze zaterdag werd het bewijs geleverd dat alles goed gekomen is. Omdat het optreden van Marcel en Elmer het leven van Marvin gered heeft, kwamen Marvin, zijn de ouders en het zusje vandaag naar de Baak gekomen om hen in aanwezigheid van de hele groep nog een keer te bedanken.Ze deden dit door het overhandigen van een defibrillator, twee EHBO koffers en voor beiden een mand met verschillende biertjes.