Persbericht

Een voormalig leidinggevende van onze groep is door de rechter vrijgesproken van het toebrengen van lichamelijk letsel tijdens een zomerkamp. Deze gebeurtenis heeft echter een behoorlijke impact gehad op de groep, zeker voor de leden van de groep die letsel op hebben gelopen. Na het incident hebben wij zo zorgvuldig mogelijk en in overleg met ouders het vertrouwen in Scouting getracht te herstellen. Dat vertrouwen is gebleken uit het feit dat de getroffen leden nog steeds lid zijn van de groep.

Hoewel onze voormalig leidinggevende is vrijgesproken van de beschuldigingen kan hij onder geen beding terugkeren bij onze groep. Wij hebben dit besloten uit respect voor de getroffen jeugdleden en omdat er geen vertrouwen meer is in zijn geschiktheid als leider. Ondanks dat schuld aan een strafbaar feit niet kan worden bewezen, heeft zijn handelen wel geleid tot ernstig letsel.

Bij de Frans Naerebout was de kampdoop een traditie. Dit incident heeft binnen Scoutinggroep Frans Naerebout ertoe geleid dat deze traditie is afgeschaft en dat we er strikt voor waken dat alle leden in een sociaal veilige omgeving met veel plezier Scouting kunnen beleven en zich kunnen ontwikkelen.