Welkom

Welkom op de website van de Scoutinggroep Frans Naerebout uit Goes.

Op deze website is allerlei informatie te vinden over onze Scoutinggroep. U kunt hier bijvoorbeeld vinden waar de naam Frans Naerebout vandaan komt, welke speltakken we allemaal hebben, wat we doen tijdens opkomsten en foto's bekijken die de afgelopen tijd gemaakt zijn. Ook kunt u het laatste nieuws over onze Scoutinggroep lezen onder het kopje "nieuws".

Als u contact op wilt nemen met de groep kan dat via de Contact pagina

Laatste nieuws

11/10/2018 Persbericht

Een voormalig leidinggevende van onze groep is door de rechter vrijgesproken van het toebrengen van lichamelijk letsel tijdens een zomerkamp. Deze gebeurtenis heeft echter een behoorlijke impact gehad op de groep, zeker voor de leden van de groep die letsel op hebben gelopen. Na het incident hebben wij zo zorgvuldig mogelijk en in overleg met ouders het vertrouwen in Scouting getracht te herstellen. Dat vertrouwen is gebleken uit het feit dat de getroffen leden nog steeds lid zijn van de groep.

Hoewel onze voormalig leidinggevende is vrijgesproken van de beschuldigingen kan hij onder geen beding terugkeren bij onze groep. Wij hebben dit besloten uit respect voor de getroffen jeugdleden en omdat er geen vertrouwen meer is in zijn geschiktheid als leider. Ondanks dat schuld aan een strafbaar feit niet kan worden bewezen, heeft zijn handelen wel geleid tot ernstig letsel.

Bij de Frans Naerebout was de kampdoop een traditie. Dit incident heeft binnen Scoutinggroep Frans Naerebout ertoe geleid dat deze traditie is afgeschaft en dat we er strikt voor waken dat alle leden in een sociaal veilige omgeving met veel plezier Scouting kunnen beleven en zich kunnen ontwikkelen.

Meer lezen...

27/09/2018 Persverklaring

Verklaring Scoutinggroep Frans Naerebout inzake incident zomerkamp 2017

Tijdens het zomerkamp 2017 van Scoutinggroep Frans Naerebout vond een incident plaats waarbij drie waterscouts letsel hebben opgelopen. Politie en justitie hebben dit incident onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat één leidinggevende verantwoordelijk kan worden gehouden voor dit incident. Deze persoon is/wordt op 27 september 2018 voor de rechter gebracht.

Wij betreuren ten zeerste wat er is gebeurd op ons zomerkamp.

Onze eerste prioriteit lag bij het ondersteunen van de betrokkenen. De bij het zomerkamp betrokken leidinggevenden zijn, volgens het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland, direct op non-actief gezet. De wekelijkse opkomsten van de waterscouts zijn na het incident opgeschort. In goed overleg met de ouders, ook die van de bij het incident betrokken leden, is een interim-team van leidinggevenden voor de waterscouts samengesteld, waarna de wekelijkse opkomsten werden hervat. Toen bleek dat drie bij het zomerkamp betrokken leidinggevenden niet door OM en politie als verdachte werden gezien, zijn deze -met de nodige afspraken en periodieke evaluaties- teruggekomen in het team van leidinggevenden. In 2018 is het interim-team afgebouwd en is er weer een vast leidingteam voor de waterscouts.

De leidinggevende die wordt verdacht van het plegen van het strafbare feit staat nog steeds op non-actief en zal bij veroordeling worden geroyeerd als lid van Scouting.

De bij het incident betrokken waterscouts zijn nog steeds lid van de Scoutinggroep Frans Naerebout en hebben in 2018 weer deelgenomen aan het zomerkamp. Met hun ouders is goed contact.

Meer lezen...

09/04/2018 Vriendjes en vriendinnetjesdag

Zaterdag 14 april organiseert Scoutinggroep Frans Naerebout een vriendjes- en vriendinnetjesdag!

Tijdens deze dag is het de bedoeling dat alle jeugdleden een vriend of vriendin meenemen naar scouting om ze te laten zien wat wij zoal doen tijdens de zaterdagmiddag. Er worden van 13:30 - 17:00 uur diverse activiteiten aangeboden voor jong (7 jaar) en oud (16 jaar). Zo kun je zeilen, broodjes bakken, van een zelfgemaakte kabelbaan en nog veel meer!

Deelname aan deze dag is geheel gratis. Natuurlijk mag je in plaats van een vriend of vriendin, ook je broertje of zusje meenemen. Ken je nog niemand bij de groep, maar wil je wel een dagje meekijken? Ook dan ben je van harte welkom!

Klik hier om de flyer te downloaden

Meer lezen...