Persverklaring

Verklaring Scoutinggroep Frans Naerebout inzake incident zomerkamp 2017

Tijdens het zomerkamp 2017 van Scoutinggroep Frans Naerebout vond een incident plaats waarbij drie waterscouts letsel hebben opgelopen. Politie en justitie hebben dit incident onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat één leidinggevende verantwoordelijk kan worden gehouden voor dit incident. Deze persoon is/wordt op 27 september 2018 voor de rechter gebracht.

Wij betreuren ten zeerste wat er is gebeurd op ons zomerkamp.

Onze eerste prioriteit lag bij het ondersteunen van de betrokkenen. De bij het zomerkamp betrokken leidinggevenden zijn, volgens het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland, direct op non-actief gezet. De wekelijkse opkomsten van de waterscouts zijn na het incident opgeschort. In goed overleg met de ouders, ook die van de bij het incident betrokken leden, is een interim-team van leidinggevenden voor de waterscouts samengesteld, waarna de wekelijkse opkomsten werden hervat. Toen bleek dat drie bij het zomerkamp betrokken leidinggevenden niet door OM en politie als verdachte werden gezien, zijn deze -met de nodige afspraken en periodieke evaluaties- teruggekomen in het team van leidinggevenden. In 2018 is het interim-team afgebouwd en is er weer een vast leidingteam voor de waterscouts.

De leidinggevende die wordt verdacht van het plegen van het strafbare feit staat nog steeds op non-actief en zal bij veroordeling worden geroyeerd als lid van Scouting.

De bij het incident betrokken waterscouts zijn nog steeds lid van de Scoutinggroep Frans Naerebout en hebben in 2018 weer deelgenomen aan het zomerkamp. Met hun ouders is goed contact.